Author - NV

சுலபமாக தொழில் தொடங்குவது எப்படி? | Sathesh Kumar | Josh Talks Tamil

தொழில் தொடங்க பல சுலபமான வழிகள் இருக்கலாம் ஆனால் சரியான வழியை கண்டுபிடிப்பதற்கு முயற்சியும் ஆர்வமும் மிகவும் இன்றியமையாதது. சத்தீஸ் குமார் DRDOவில் பணியாற்றி பல...